Vad är en prepperbutik Prepper?

En prepperbutik prepper är någon som skapar en plan, samlar resurser och får färdigheter så att de kan vara mer förberedda för nödsituationer, katastrofer och andra överlevnadssituationer.

Preppers prepperbutik är normala människor från alla samhällsskikt som förstår behovet av att planera framåt för att förhindra svårigheter.

Preppers försöker minska sina beroenden på Infrastruktur. Det finns flera strategier för detta, inklusive:

lagring och lagring av extra resurser (esp. mat, vatten, verktyg)
lärande överlevnad färdigheter
bygga motståndskraftiga samhällen
eller gå utanför nätet

De flesta preppers använder en kombination av dessa strategier för att bättre förbereda sig och deras familjer för ett brett spektrum av potentiella hot. Kombinationen de använder kan låta dig veta vilken nivå de har drivit sin beredskap till.